Home
Project Info
Partners
Work Packages
Events
Contact
 • photo2
 • photo1
 • photo3
 • photo4
 • photo5
What is BioApp?
BioApp is a novel educational module which offers practical, interdisciplinary and effective learning opportunities to undergraduate engineering and medical third level students across Europe.  The EU Commission on Education and Training holds as one of its strategic objectives "Enhancing creativity and innovation, including entrepreneurship, at all levels of education and training".

Introduction to the UCC Biodesign Module & EU Erasmus-funded BioApp ProjectThe aim of the BioApp module is to improve health by leading the development, and accelerating the application of biomedical technologies. Engineering and medical undergraduate students are taught biomedical device design-targeted knowledge and problem-solving skills, and participate in team-based projects that prepare them for today’s multidisciplinary work environment. In addition to the technical aspects of design and engineering, the module includes discussion and direct experience of the clinical environment via clinical immersion, discussion of user needs, as well as the integration of these factors in design planning.

Primary objectives
 1. To enable students to conduct interdisciplinary analysis of a real-world clinical problem in an open-learning environment using a problem-based learning approach – this integrative approach helps students to engage in perspective taking, perceive connections between medicine and engineering, integrate knowledge and modes of thinking drawn from both, and produce an interdisciplinary understanding of a complex problem.
 2. Enhance co-operation in a multidisciplinary team activity by provision of a clinical immersion experience for students, as well as mentored learning.
 3. Development of an innovation plan for a well-defined biomedical engineering problem, involving development of design skills within the constraints of technical design and clinical utility.
 4. Participation in a conceptual design process using a structured innovation tool [TRIZ].
 5. Improvement of non-specific domain competencies in the areas of team learning, leadership skills, presentation, communication and written skills and project management.

The student website for the Biodesign Module can be accessed from the link
http://blogs.ucc.ie/wordpress/biodesign/

Wat is BioApp voor Gezondheidstoepassingen (BioApp)?
Een van de strategische doelen van de EU Commissie voor Educatie en Training is het “verbeteren van creativiteit, innovatie en ondernemerschap op alle niveaus van educatie en training”. BioApp is een nieuwe educatieve module die Europese studenten in technische wetenschappen and medicijnen interdisciplinaire en effectieve leermogelijkheden biedt.

Het doel van de voorgestelde module BioApp voor gezondheidstoepassingen is het verbeteren van de gezondheid door het voorop lopen in de ontwikkeling en het versnellen van de toepassing van biomedische technologieën. Studenten technische wetenschappen en medicijnen krijgen onderwijs in ontwerpgerichte kennis en probleemoplossingsstrategieën, en nemen deel aan teamgebaseerde projecten die hen voorbereiden op participatie in de huidige multidisciplinaire werkomgevingen. Naast de technische aspecten van ontwerp en ontwikkeling biedt de module discussie over, en directe ervaring met, de klinische omgeving. Dit gebeurt via de onderdompeling in een klinische omgeving, het bediscussiëren van gebruikersbehoeften en het integreren van deze factoren in de ontwerpplanning.

Primaire doelen:
 1. Studenten op basis van een probleemgestuurde onderwijsaanpak in staat stellen interdisciplinaire analyses van levensechte klinische problemen uit te voeren in een open leeromgeving. Deze integrale aanpak helpt studenten verschillende perspectieven te adopteren, de relaties tussen medicijnen en technische wetenschappen te herkennen, kennis en zienswijzen uit beide disciplines te integreren en een interdisciplinair begrip van een complex probleem te ontwikkelen
 2. Het door de onderdompeling in een klinische omgeving en aanbieden van mentoraat verbeteren van de samenwerking in multidisciplinaire teams
 3. Het ontwikkelen van een innovatieplan voor een goed omschreven biomedisch technisch probleem, waarbij, binnen de randvoorwaarden van technisch ontwerp en klinische bruikbaarheid, ontwerpvaardigheden ontwikkeld worden
 4. Deelname aan een conceptueel ontwerpproces via het gebruik van een gestructureerd innovatie-instrument [TRIZ]
 5. Het verbeteren van niet-domeinspecifieke competenties op het gebied van teamleren, leiderschapskwaliteiten, presentatie, communicatie- en schrijfvaardigheid, en projectmanagement.
Wat is BioApp voor Gezondheidstoepassingen (BioApp)?
De EU Commissie bevoegd voor Onderwijs en Opleiding stelt als één van haar strategische doelstellingen “het bevorderen van creativiteit en innovatie, inclusief ondernemingszin, op alle niveaus van onderwijs en opleiding” voorop. BioApp is een nieuwe onderwijsmodule die praktische, interdisciplinaire en doeltreffende leermogelijkheden biedt aan bachelor ingenieurs- en derdejaars geneeskundestudenten in heel Europa.

Het doel van de voorgestelde ‘BioApp voor Gezondheidstoepassingen’ module is het verbeteren van de gezondheid door het vooropgaan in de ontwikkeling, en het versnellen van de toepassing, van biomedische technologieёn. Hiertoe worden bachelor ingenieurs- en geneeskundestudenten, probleemoplossende vaardigheden en kennis gericht op het ontwerp van biomedische apparatuur, aangeleerd. Ze nemen ook deel aan projecten in teamverband die hen klaarstomen voor de hedendaagse multidisciplinaire werkomgeving. Naast de technische aspecten van ontwerpen en engineering, omvat de module ook gelegenheid tot discussie en concrete ervaring met de klinische omgeving via klinische immersie, de bespreking van de specifieke noden van de gebruikers, en de integratie van deze factoren in de ontwerpplanning.

Hoofddoelstellingen:
 1. Studenten de mogelijkheid geven om een interdisciplinaire analyse van een realistisch klinisch probleem uit te voeren in een open leeromgeving, gebruikmakende van een probleem-gebaseerde leermethode – deze integrerende werkwijze zal studenten helpen zich toe te leggen op het combineren van verschillende gezichtspunten, verbanden tussen geneeskunde en ingenieurswetenschappen te identificeren, kennis en denkwijzes afgeleid uit beide te integreren en tot een interdisciplinair begrip van een complex probleem te komen.
 2. Het bevorderen van de samenwerking in multidisciplinair teamverband door studenten niet alleen de gelegenheid te geven tot een klinische immersie-ervaring, maar ook begeleid leren te voorzien.
 3. Het ontwikkelen van een innovatieplan voor een duidelijk omlijnd biomedisch ingenieursprobleem, en hiermee samenhangend de ontwikkeling van ontwerpvaardigheden binnen de beperkingen van technisch ontwerp en klinische bruikbaarheid.
 4. Het deelnemen aan een conceptueel ontwerpproces, gebruikmakende van een gestructureerde innovatietool [TRIZ].
 5. Het verbeteren van niet-domeinspecifieke competenties op het gebied van het leren werken in teamverband, leiderskwaliteiten, presentatie-, communicatie- en schrijfvaardigheden en projectbeheer.
News
 
DSC00647
BioApp Partner Meeting Friday March 16th 2012, University College Cork
The first BioApp Partners meeting was held at University College Cork on the 16th March 2012.  From left; Dr. Slavi Stoyanov OUNL, Dr. Deirdre Bennett UCC, Dr Catherine Sweeny UCC, Mr. Diarmuid Cahalane OIP, Dr Padraig Cantillon-Murphy UCC, Dr Katrien Vanderperren KU-Leuven, Dr Colm O'Tuathaigh UCC, Dr Louise Burgoyne UCC, Dr Siun O'Flynn UCC, Professor George Shorten UCC.
Read more»
BioApp AGM 29th July 2012
The first annual general meeting for the BioApp project was hosted by the project partners at OUNL.  This meeting addressed project progress to date and future plans for BioApp.  External advice was provided by Prof. Conor Walsh from Harvard University.
 
BioApp Meeting Leuven 29th January 2013
The first BioApp meeting of 2013 was held in Leuven Belgium on the 29th January 2013.  From left: Sabine Van Huffel & Anca Croitor (KU Leuven), Slavi Stoyanov & Howard Spoelstra (OUNL), Louise Burgoyne (UCC), Diarmuid Cahalane (OIP), Viktoria Takacs (SEM).
 
BioApp AGM Budapest June 13th 2013
The 2013 BioApp AGM was held in Budapest on the 13th June.  From left: Viktoria Takacs (SEM), Anca Croitor (KU Leuven), Miklos Szabo (SEM), Louise Burgoyne (UCC), Sabine Van Huffel (KU Leuven).
Life Long Learning ProgrammeFP7 Lifelong Learning Programme

ERASMUS Multilateral Projects